Collonil Carbon Pro universální impregnace 400 ml

Nejnovější vývoj v oblasti impregnací s extrémně vysokou účinností a dlouhodobým efektem, inspirovaný karbonovou technologií. Inovativní technologie umožňuje prakticky neomezenou aplikaci na všechny druhy materiálů, včetně klima-membrány, jako je Gore-Tex nebo Sympatex. Jedná se o stříkanou membrána s extrémním efektem odpuzujícím špínu a s dlouhotrvající ochranou proti pronikání vlhkosti. Zároveň vša...

295 Kč
Dostupnost: Skladem
Můžeme doručit do:
23.7.2024
Možnosti doručení
Kód: 18608
Collonil Carbon Pro universální impregnace 400 ml

Detailní popis produktu

Popis produktu

Nejnovější vývoj v oblasti impregnací s extrémně vysokou účinností a dlouhodobým efektem, inspirovaný karbonovou technologií. Inovativní technologie umožňuje prakticky neomezenou aplikaci na všechny druhy materiálů, včetně klima-membrány, jako je Gore-Tex nebo Sympatex. 

Jedná se o stříkanou membrána s extrémním efektem odpuzujícím špínu a s dlouhotrvající ochranou proti pronikání vlhkosti. Zároveň však zachovává prodyšnost a plnou funkčnost klimamebrán.

Carbon Pro je vhodný na obuv, funkční bundy, kabelky, tašky, batohy a mnohem více.

Pravidelná aplikace výrazně prodlužuje životnost ošetřených materiálů a umožňuje jejich snadnější čištění. 

Chrání proti pronikání vlhkosti. Chráné proti hlubokému zašpinění, skvrnám a mastnotě. Velmi účinně chrání při polití naftou nebo benzínem při tankování. 

Signální slovo: Nebezpečí!


Standardní vě
ty o nebezpečnosti
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Návod na použití Carbon Pro

Doporučujeme aplikovat ještě před prvním nošením ošetřovaného produktu (obuvi, oděvu,...)!
 
Před použitím dózu dobře protřepejte. Sprej nanášejte v tenké vrstvě, na čistý a suchý povrch, ze vzdálenosti cca 30 cm. Aplikaci provádějte v dobře větraných prostorách. Při aplikaci se na ošetřovaném materiálu nesmí tvořit kapky. Nechte důkladně zaschnout, hladkou useň přeleštěte a broušenou useň zdrsněte. Poté je možné aplikovat další prostředky.   

Carbon test prodyšnosti

Carbon aplikace

Carbon versus káva

 

Povinné informace Carbon Pro

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/osetření.
P410+P412 Chraňte pred slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu zlikvidujte jako nebezpečný odpad. 

Bez dostatečného větřání je možný vznik explozivních směsí.

Nebezpečné komponenty k etiketování:
Uhlovodíky, C11-12, isoalkany, <2% aromátů; Uhlovodíky, C6-7, n-alkany, isoalkany, cyklické, <5% n-hexanu.

 
 

Doplňkové parametry

Kategorie: Péče o obuv a kabelky
Kód: 1704*000-NEUTRAL
Obsah: 400 ml
Produktová řada: Collonil Carbon
Typ péče: Impregnace
Druh aplikace: Sprej
Ošetřovaný produkt: Boty, Sneakers - tenisky, Oblečení, Kabelky, tašky a batohy, Módní doplňky, Outdoorové vybavení, Sedací soupravy, Autosedačky
Materiál: Hladká kůže, Broušená, velurová a nubuková kůže, Maštěná a voskovaná kůže, Jemná a choulostivá kůže, Umělá kůže - eko kůže a syntetické materiály, Textil, Exotická kůže, High Tex materiály - s membránou

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: