Vzorový formulář odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář odstoupení od smlouvy: 

Adresát : Fashion Avenue s.r.o., Karnetova zahrada 1717, 26301 Dobříš ( Email - info@fashionavenue.cz )

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu zboží 

Uveďte název zboží.................................................................................................................

Číslo objednávky ......................................................................................................................


Datum objednání zboží …........................................................................................................

Datum obdržení zboží …..........................................................................................................


Jméno, příjmení......................................................................................................................

 

Č. účtu...........................................................................................

 

Adresa spotřebitele/nakupujícího .........................................................................................................................


Datum …................(v případě zaslání odstoupení od smlouvy v listinné podobě přidejte rovněž podpis)..................