Reklamační řád

Naší nejvyšší prioritou je spokojenost našich zákazníků se zbožím, které zakoupili v našem e‑shopu. Proto dbáme zvýšené péče jak při výběru toho nejkvalitnějšího zboží, tak při kontrole zboží, než jej zákazníkům odesíláme.

Tento reklamační řád je součástí všeobecných obchodních podmínek stránek www.mizoom.cz vedené Michalem Meškanem  se sídlem Kupeckého 759/1, Praha 4, Háje 14900, identifikační číslo:76522971, zapsané v obchodním rejstříku v  Městský úřad Dobříš, platný od 18. 1. 2010 pro internetový obchod umístěný na internetové adrese „www.MiZOOM.cz“ (dále jen „reklamační řád“) a stanoví základní rámec práv zákazníků pro případ uplatnění práv z vadného plnění; reklamační řád dále pracuje s definicemi zakotvenými ve všeobecných obchodních podmínkách.

V případě, že se u zboží vyskytne závada, je zákazník oprávněn u prodávajícího uplatnit práva z vadného plnění (tj. reklamovat zboží) za předpokladu, že takovou závadu zákazník sám nezavinil, že se nejedná o opotřebení zboží a že tuto závadu zákazník oznámil neprodleně po okamžiku jejího vzniku. V této souvislosti bere zákazník na vědomí, že:

  • každé spotřební zboží podléhá postupem času jeho opotřebení, a současně tak ztrácí jak na jeho hodnotě, tak na kvalitě,
  • se snížením hodnoty či kvality spotřebního zboží, která souvisí s jeho používáním, právní řád nespojuje nárok zákazníka na uplatnění práv z vadného plnění, proto v případě zakoupeného zboží, které doznalo v průběhu času kvalitativních změn v souvislosti s jeho používáním, není možné takové opotřebení věci považovat za důvod k reklamaci,
  • občanský zákoník výslovně v § 2167 písm. a) stanoví, že v případě opotřebení věci způsobené jejím používáním zákazník nemá právo k reklamaci takové věci.

Zákazník proto bere na vědomí, že zboží, které bude vykazovat známky opotřebení, nešetrného zacházení či jiného používání v rozporu s jeho určením, charakterem a/nebo účelem, není možné s úspěchem reklamovat.

Pro předcházení sporům z reklamace, se zákazník zavazuje, že bude zboží užívat s náležitou péčí a v souladu s jeho určením a že zakoupené zboží nebude používat v rozporu s jeho určením, charakterem a/nebo účelem; v případě reklamace bude praxi podle předchozí věty povinen prokázat.

Pokud by se zákazník domáhal reklamace opakovaně, i přes zamítavé odůvodněné vyjádření prodávajícího, je možné takové jednání vykládat jako zjevné zneužití práva, či jeho šikanózní výkon, přičemž podle § 8 zákona č. 89/2012 Sb., občasného zákoníku takové jednání nepožívá právní ochrany; prodávající je v nejzazším případě připraven svá práva hájit u příslušných soudů České republiky.

Formulář Pro Uplatnění Reklamace PDF - MiZOOM