Collonil Leather Soap Classic čistící a ošetřující pěna na hladké usně 200 ml

Čisticí a ošetřující pěna ve spreji na hladké usně. Čistí běžné nečistoty a chrání useň před popraskáním

189 Kč
Dostupnost: Skladem
Můžeme doručit do:
26.6.2024
Možnosti doručení
Kód: 1392
Collonil Leather Soap Classic čistící a ošetřující pěna na hladké usně 200 ml

Detailní popis produktu

Čisticí a ošetřující pěna ve spreji na hladké usně. Čistí běžné nečistoty a chrání useň před popraskáním. Vhodná na obuv, kožené oděvy, galanterii a nábytek. Možnost využití i na syntetiku a gumu.

 

Návod na použití

 Nanášejte vždy na suchý povrch!
Po protřepání naneseme pěnu na čistý hadřík a povrch s ním ošetříme. Po zaschnutí useň, syntetiku,gumu přeleštíme.

Není vhodný na drsnou useň a semiš!

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad, předejte ho provozovateli zařízení pro nakládání s odpady příslušného druhu a kategorie, nesměšujte s domovním odpadem.
Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech / Označování obsahu: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky <5%

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: